UROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PŘEROV

 
Urologická ambulance poskytuje komplexní urologickou ambulantní péči:
 
 
  • kompletní urologickou diagnostiku a léčbu,
  • preventivní urologické vyšetření,
  • endoskopické vyšetření močových cest/rigidní a flexibilní cystoskopie, flexibilní ureteroskopie, videořetězec,
  • transrektální sonografickou biopsii prostaty,
  • léčba poruch močení včetně kompletní diagnostiky/urodynamické vyšetření, endoskopie,
  • andrologické vyšetření a léčba poruch erekce,
  • kompletní sonografické vyšetření vyšetření včetně rektální a Dopplerovské sonografie,
  • drobné chirurgické výkony na zevním genitálu.
 
 
 
 
 
 
Operační léčba našich pacientů je zajišťována na urologické odd. nemocnice v Přerově, kde operuji každý čtvrtek.