O NÁS

 
Provádíme kompletní urologickou diagnostiku a léčbu v celém spektru urologie. Naše zařízení je vybaveno nejnovějším přístrojovým vybavením pro kompletní urologické vyšetření, které je pravidelně modernizováno.

Naše služby jsou hrazené všemi zdravotními pojišťovnami (s výjimkou mužské sterilizace). Operační léčba našich pacientů je zajišťována na urologickém oddělení nemocnice v Přerově, kde operuji každý čtvrtek. V případě superspecializované péče spolupracujeme s klinickými pracovišti. K vyšetření doporučujeme se objednat – viz sekce objednání k vyšetření.